Styre og stell

Eierstyret

Bjørg-Karin Steinhaug  Leder

Martin Liane                Nestleder

Veronica Melå              Sekretær

Øystein Wergeland       Styremedlem

Ida S. Torsteinsen        Styremedlem

 

Samarbeidsutvalget

Trude Perander                      Foreldrerepresentant

Åshild Nilsen                          Foreldrerepresentant

Mette K. Paulsen                    Personalrepresentant

Katrine Storbakk                    Personalrepresentant

 

Møteplan

24.10.18        Eierstyret

31.10.18        Samarbeidsutvalget 

06.02.19        Eierstyret

03.04.19        Eierstyret

24.04.19        Årsmøte     

22.05.19        Samarbeidsutvalget og eierstyret

 

 

Saker til møter meldes senest 1 uke før møtet avvikles. Ta kontakt muntlig eller skriftlig til en av representantene.