Eierstyret og samarbeidsutvalget

Eierstyret

Sverre Amdam            Leder

Martin Liane                Nestleder

Øystein Wergeland       Sekretær

Ida S. Torsteinsen        Styremedlem

Birgitte Hangeland       Styremedlem

 

Samarbeidsutvalget

Trude Perander                      Foreldrerepresentant

Åshild Nilsen                          Foreldrerepresentant

Mette K. Paulsen                    Personalrepresentant

Katrine Storbakk                    Personalrepresentant

 

Møteplan

29.10.19        Samarbeidsutvalget

30.10.19        Eierstyret

19.02.20        Eierstyret

15.04.20        Eierstyret

29.04.20        Årsmøte     

26.05.20        Samarbeidsutvalget 

27.05.20        Eierstyret

 

 

Saker til møter meldes senest 1 uke før møtet avvikles. Ta kontakt muntlig eller skriftlig til en av representantene.