Søke plass

SØKNADSFRIST TIL HOVEDOPPTAK ER 1. MARS HVERT ÅR. SØKNADSFRIST FOR BYTTE AV BARNEHAGE ELLER ENDRET OPPHOLDSTID ER 20. JANUAR HVERT ÅR. Opptak av barn i ledige plasser er samordnet mellom private og kommunale barnehager. I følge barnehageloven har barn som fyller 1 år innen utgangen av november rett til barnehageplass i den kommunen de bor i. Se vedtekter for opptakskriterier i vår barnehage. Se lenke til søknadsskjema.